Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Yrkesakademin i Österbotten.

I Wilma kan studerande se sitt schema, följa sina prestationer, läsa notiser, kommunicera med lärare och göra kursval m.m..

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro och kommunicera med studerande m.m..

I Wilma kan vårdnadshavare till studerande under 18 år kommunicera med lärare, se studerandens schema, frånvaro och prestationer m.m..

Logga in till Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in-knappen.

Har du glömt ditt lösenord?

Ifall läroanstalten känner till din e-postadress, kan du återställa lösenordet själv. I andra problemsituationer kontakta din studiebyrå vid läroanstalten.

Läroanstaltens utbildningsutbud

YA:s utbildningskalender i Wilma - elektronisk ansökan

Wilma 2.29.6 © 2000-2019 Visma